LIFESTYLE

5 sivil toplum örgütüyle kadın şiddetine hayır!

Kadın şiddetine karşı biz de varız!
Reading time 5 minutes

Türkiye’nin yıllardır değişmeyen en büyük gerçeklerinden biri hiç şüphesiz “kadına şiddet”. Bir yandan bu gerçeğe karşı verilen mücadele her geçen ivme kazanırken diğer yandan ise ne yazık ki şiddete maruz kalan kadınların sayısı da aynı hızda artış gösteriyor. Bu rakamları en aza indirmek adına ise Türkiye’de hizmet veren birçok farklı sivil toplum kuruluşları bulunuyor.

Kadınları bilinçlendirmeyi, dayanışma ruhu yaratmayı, onlara yalnız olmadıkları hissettirmeyi, hukuki hakları konusunda bilgilendirmeyi ve ihtiyaçları birçok konuda rehberlik yapmayı kendisine amaç edinen bu kuruluşları sizler için bir araya getirdik:

 

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI
https://morcati.org.tr

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 1990 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla feministler tarafından kuruldu. Mor Çatı’da erkek şiddetine karşı mücadele feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür ve kadınların özgür ve eşit koşullarda yaşadığı, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve erkek şiddetinden uzakta bir yaşam kurabilmeleri hedeflenir. Erkek şiddetinin, toplumda kadınlarla erkekler arasında var olan eşitsizliklerden kaynaklandığı ve kadın dayanışmasını güçlendirerek eşitsizliklere karşı mücadele etmenin gerekli olduğu düşünülür. Bu amaçla dayanışma merkezi ve sığınakta kadınları güçlendirici sosyal çalışma yapılır.

KAMER
https://www.kamer.org.tr

1997 yılında Türkiye’nin her yerinde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde her gün onlarca saldırı, gözaltı, işkence ve ölüm sıradan haberler arasına girmesiyle kurulan KAMER bugün 23 yılda hizmet vererek Her türlü ayrımcılığı ve şiddeti reddederek, kadınlara şiddet karşısında destek veriyor.

KADIN DAYANIŞMA VAKFI
http://kadindayanismavakfi.org.tr

Kadın Dayanışma Vakfı, resmi olarak kurulduğu 1993’ten bugüne, kadın dayanışması yoluyla, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan, şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışma kuran ve feminist ilkelerle çalışma yürüten bağımsız bir kadın örgütüdür. Vakıf kamuoyuna ve medyaya yönelik çalışmaları ile kadının insan hakları konusunda baskı oluşturarak, kadına yönelik şiddetin meşruiyetini sona erdirme yönünde toplumsal değişime katkıda bulunuyor. Ayrıca çeşitli eğitim programlarıyla kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, kadın danışma merkezine başvuran kadınlara, Vakıf gönüllülerine ve meslek elemanlarına yönelik bilinç yükseltme çalışmaları yapıyor.

KAHDEM
http://www.kahdem.org.tr

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği, İstanbul merkezli kadınların insan haklarının fiilen gerçekleşmesi, geliştirilmesi, araştırılması ve değerlendirilmesi, hak ihlallerinden korunması, ihlalin önlenmesi, ihlallerin tespiti, ihlal gerçekleştiğinde ve gerekli diğer hallerde hukuki destek ve yardımda bulunmak için her türlü faaliyeti gerçekleştirmektir.

KADIN İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ
https://www.kadinininsanhaklari.org

Türkiye’de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla 1993 yılında kurulan bağımsız bir kadın örgütüdür. Adını Birleşmiş Milletler ’in (BM) aynı yıl Viyana’da düzenlenen İnsan Hakları Dünya Konferansı'nda ortaya çıkan “Kadın hakları, insan haklarıdır!” söyleminden alan KİH-YÇ, kadının insan haklarının eksiksiz uygulanmasını ve kadınların hayatın her alanına özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak katılımını desteklemek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde çalışmaktadır.

 

benzer içerikler

Tavsiye edilen içerikler