MODA HAFTASI

Rue Cambon’a ziyaret

Chanel, 2019-20 Métiers d’Art şovu için Grand Palais’yi Coco Chanel’in Rue Cambon’da bulunan stüdyosuna çevirdi.